Vaak wordt ervoor gekozen om de aangetaste delen te verwijderen en deze dan op te vullen. Echter alleen als de houtrot echt in het beginstadium is, kan dit een oplossing bieden. De ervaring leert echter dat de houtrot vaak verder doorwoekert of al doegewoekerd is dan zichtbaar is. Bij twijfel is het altijd aan te bevelen om er een specialist als Kok renovaties bij te betrekken die kan nagaan hoe ver de houtrot doorgedrongen is. Kok renovaties kan dan ook aangeven wat de beste oplossing is om het probleem te lijf te gaan.
Hoe kan houtrot aangepakt worden?
Houtrot voorkomen

Het motto "voorkomen is beter dan genezen" geldt in hoge mate voor houtrot. Door het hout zo droog mogelijk te houden wordt houtrot voorkomen. En als u een aantal zaken in acht neemt dan is de kans op houtrot aanzienlijk minder:

  • Zorg ervoor dat er geen inwatering plaatsvindt in houten constructies.
  • Voorkom schroef of spijkergaten in de constructie en als het nodig, zorg er dan voor dat de gaten goed en droog zijn afgedicht.
  • Zorg ervoor dat verbindingen niet kieren of op andere wijze openstaan.
  • Zorg ervoor dat draaiende delen (zoals ramen en deuren) niet klemmen zodat vocht niet goed weg kan.
  • Hang- en sluitwerk moet goed gemonteerd zijn zodat er zich geen vocht achter kan ophopen.
  • Als verf of lak van deuren of kozijnen afbladderen, kale plekken of scheurtjes ontstaan moet dit zo snel mogelijk aangepakt worden om houtrot te voorkomen.


Al uw reparaties en adviezen op het gebied van rotte kozijnen:
Gerard Kok geeft vakkundig advies en repareert deskundig!