Rotte Kozijnen? Voorkom houtrot en grote investeringen! Bel de houtrotspecialist Gerard Kok in Ulft!

Alvorens te starten met het renoveren van het geveltimmerwerk van een project is het nuttig een inzicht te hebben in de aard van de storingen die daarbij voorkomen. Gerard Kok kan daarbij behulpzaam zijn door samen met opdrachtgever en/of applicateur een rondgang over het project te maken. Daarbij wordt nauwkeurig in kaart gebracht welke storingen voorkomen en welke maatregelen tot duurzame instandhouding leiden. U ontvangt naar aanleiding van de rondgang een uitgebreide rapportage.
Uiteraard ook een nette offerte voor de kosten van de reparaties.